ceska distribucni2

                                                                     zelená linka 800 888 558

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ PRO KLIENTY

adresna distribuce OZP

Dáváme práci lidem, kterým život komplikuje zdravotní hendikep. Přidáte se k nám?

Pro lidi, kterým do života vstoupil úraz či vážná nemoc, je někdy složité zapojit se do běžného života. Hledání práce jim ztěžuje nejen jejich znevýhodnění, ale často bohužel i předsudky lidí. V České distribuční dlouhodobě podporujeme lidi, kterým osud nepřál.

Mezi našimi distributory je již bezmála tisíc distributorů s postižením nebo zdravotním omezením. A protože s nimi máme skvělé zkušenosti, rozhodli jsme se jejich řady ještě dále rozšiřovat.

 

 

Děkujeme, že spolu s námi dáváte šanci lidem, kteří se přes všechny překážky umí s životem poprat!

 

Výhody pro klienty:

Možnost náhradního plnění

podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Rozšíření portfolia CSR aktivit

o podporu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

Jak funguje náhradní plnění?

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají podle zákona o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat určitý počet osob se zdravotním postižením. Tento podíl jsou aktuálně 4 % z celkového počtu zaměstnanců firmy. Náhradní plnění slouží jako jedna z možností, jak tento podíl splnit.

 

 

3 možnosti, jak splnit legislativní povinnost:

1. Zaměstnáte příslušný počet zaměstnanců se zdravotním postižením.

(4 % vzhledem k celkovému počtu zaměstnanců firmy)

2. Odvedete kompenzační příspěvek do státního rozpočtu.


(za každého nezaměstnaného OZP sankce ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1.-3.Q předchozího roku)

3. Nakoupíte výrobky a služby od poskytovatelů náhradního plnění.


(ve výši 7 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1.-3.Q předchozího roku za každého nezaměstnaného OZP)

Uvedené možnosti lze i kombinovat.

 

Srovnání všech 3 možností plnění povinného podílu (výpočet platný pro rok 2020):

1. Zaměstnávám 1 OZP

Minimální mzda    14 600 Kč
Superhurbá mzda       19 564 Kč
Stravné a spol.    500 Kč

roční náklad
240 768 Kč

2. Hradím sankci státu

2,5 násobek průměrné mzdy v NH za 1.-3.Q předchozího roku.
tzn.2,5 x 33 429 Kč

roční náklad
83 573 Kč

3. Nakupuji v režimu NP

7 násobek průměrné mzdy v NH za 1.-3.Q předchozího roku
tzn.7x 33 429 Kč

roční náklad
234 003 Kč

  

 

Jsme uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce:

adresna distribuce OZP

Díky tomu, že v České distribuční zaměstnáváme více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, stali jsme se uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. Pro naše klienty to znamená, že u nás mohou čerpat náhradní plnění a zároveň nám pomáhají vytvářet pracovní příležitosti pro lidi, kteří by jinak práci těžko hledali. Děkujeme vám.

Více odborných informací naleznete také na webu https://nahradniplneni.cz/ nebo na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR https://www.mpsv.cz/plneni-povinneho-podilu-ozp.

 

 

 

 

 

Otázky a odpovědi:

MOHOU NÁHRADNÍ PLNĚNÍ ČERPAT VŠICHNI KLIENTI ČESKÉ DISTRIBUČNÍ?

Jsme rádi, že nám naši klienti pomáhají vytvářet pracovní příležitosti pro lidi, kteří neměli takové štěstí jako my ostatní, a že jim za to můžeme nabídnout možnost čerpat náhradní plnění. Objem fondu je však limitovaný zákonem a není tedy možné, abychom poskytli náhradní plnění všem klientům v maximální výši. Stanovený obnos rozdělíme tak, aby se mohli podílet ideálně všichni naši klienti.

KDYŽ ZAMĚSTNÁVÁTE LIDI S POSTIŽENÍM, OVLIVNÍ TO NĚJAK KVALITU ROZNOSU? MAJÍ LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NĚJAKÉ ÚLEVY OPROTI BĚŽNÝM STANDARDŮM, KTERÉ V ČESKÉ DISTRIBUČNÍ UPLATŇUJETE?

Pokud jde o kvalitu služby, kterou vykonávají pro naše klienty, mají všichni naši distributoři nastavenou stejnou laťku. Podle naší zkušenosti jsou kolegové se zdravotním omezením velmi zodpovědní a práce si váží. V oblastech, kde působí, prakticky nezaznamenáváme připomínky na kvalitu roznosu.

NA KOHO SE MÁM OBRÁTIT, KDYBYCH CHTĚL ROZNOS LETÁKŮ UHRADIT V REŽIMU NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ?