ceska distribucni2

                                                                     zelená linka 800 888 558

Norma

Hlavním faktorem pro spolupráci s Českou distribuční byla nízká cena za distribuci tiskovin, kvalitní servis a jednoduchost při provádění změn v distribuční oblasti, dobrý geomarketing a pravidelná aktualizace databáze.
Ing. Michal Pscheidt
Vedoucí prodeje

Comfor

Prodejny, které provádí pravidelný roznos (alespoň dvakrát za 3 měsíce) dosahují v průměru dvojnásobného obratu oproti prodejnám, v jejichž spádové oblasti roznos neprobíhá nebo probíhá s nižší četností.
David Plešinger
manažer prodejní sítě