ceska distribucni2

                                                                     zelená linka 800 888 558

Sales2Win, s.r.o.

salestowin

V rámci personálního projektu nového investora jsme realizovali náborovou kampaň na pozice řidičů. První vlna kampaně využila tradiční oslovení uchazečů, tedy on-line a novinovou inzerci.
Irena Grossová
Projektový manažer 
 
 
Druhá vlna náborových aktivit se opírala o letákovou kampaň postavenou na pečlivě vybraných lokalitách distribuce a kvalitním roznosu. Záměr zahrnoval zpracování přesného geomarketingového plánu přímé distribuce letáků společnosti Česká Distribuční a.s., který se zaměřil na cílený výběr lokalit s velkou pravděpodobností výskytu zájemců o danou pracovní pozici. Distribuce náborových letáků přinesla téměř trojnásobně vyšší responsi v porovnání s tradičními metodami výběru, které jsme použili v první fázi náboru, byla distribuční kampaň ve spolupráci s Českou Distribuční a.s. jednoznačně vyhodnocena jako mnohem účinnější.“