ceska distribucni2

                                                                     zelená linka 800 888 558

EUROMASTER

EUROMASTER

Hlavní přínos ve spolupráci s Českou distribuční spatřuji v tom, že se zvyšuje povědomí o naší značce v regionech, kde naše společnost působí. Tento komunikační kanál je pro přesné regionální zacílení ideální.
Jiří Bartoníček
Marketing & nákup
Se společností Česká distribuční spolupracujeme od roku 2010, tedy od doby, kdy síť servisních center Euromaster vstoupila na český trh. O výběru distribuční společnosti rozhodlo její regionální pokrytí a okamžitá reakce obchodního zástupce. Při spolupráci s touto společností si nejvíce ceníme flexibility jejích zaměstnanců, a také komplexnosti poskytovaných služeb – zajištění tisku až po distribuci. Spolupráce je bezproblémová, oceňuji i možnost následné kontroly roznosu. Důležitá je pro nás také pomoc při výběru distribučních oblastí s využitím geomarketingu a statistických dat.