ceska distribucni2

                                                                     zelená linka 800 888 558

Technologická novinka, co urychlí vyhodnocení distribuce

V Ostravě, dne 15. 2. 2018

androidVšudypřítomná digitalizace dnes stále více mění tvář většiny oborů a oblastí lidské činnosti. A stranou nezůstává ani distribuce. V České distribuční umíme díky sofistikovaným statistickým modelům vyhodnocovat geografická, sociologická a další data a přetavit je v efektivní distribuční plán. Pro zákazníky máme online letákovou samoobsluhu a náš zákazník má možnost sledovat svou zakázku prostřednictví systému CEDI. Zkrátka, distribuce by dnes bez moderních technologií vypadala zcela jinak.

Nejnovějším technologickým přírůstkem v České distribuční je mobilní aplikace určená našim kontrolorům. Ta urychlí a zpřesní celý proces provedení, zpracování a vyhodnocení kontrol, takže zákazníci budou mít přehled o výsledku takřka okamžitě.

A jak to tedy celé funguje? Kontrolor v rámci kontroly zjištěné údaje ihned zadává do systému prostřednictvím aplikace, a data jsou tak okamžitě viditelná v CEDI. Navíc se tím díky absenci digitalizace papírových záznamů eliminuje riziko vzniku chyb. Aplikaci využívají kontroloři jak při interních, tak při společných zákaznických kontrolách. Mimochodem, jen v loňském roce jsme uskutečnili 19 100 kontrol. Do systému tak z aplikace ihned po ukončení kontroly přicházejí data o lokalitě, stavu distribuce nebo fotodokumentace z fyzické kontroly. Během kontroly je možné pořídit fotky a ty jsou pak, stejně jako kontrolní list, ihned po ukončení kontroly k dispozici jako součást výsledné zprávy pro klienta. Ten z výsledné zprávy pak vidí dosaženou kvalitu distribuce. Aplikace zároveň automaticky kontroluje dodržování požadované metodiky kontroly.

Stejným způsobem jako kontroly se urychlí i řešení případných reklamací. Díky aplikaci navíc do systému zanášíme na denní bázi i aktualizace venkovních hromadných zánosů, nedobytných vchodů či dalších údajů, které nám pomáhají zpřesňovat distribuční plány.

Na to, jak aplikace funguje a jak s ní kontroloři pracují, se můžete podívat v našem informačním videu. A možná se s ní již brzy setkáte i v terénu, protože v únoru jsme začali se zkušebním provozem.

Přejeme úspěšné obchody a spokojené klienty.
 
Petr Sikora,
ředitel společnosti