ceska distribucni2

                                                                     zelená linka 800 888 558

Jak vybrat kvalitního distributora letáků a ne pukavce

V Ostravě dne 1.11.2017

logo CD rgb vysoka kvalitaNení potřeba zdůrazňovat, že letáky jsou asi tím nejefektivnějším marketingovým nástrojem pro komunikaci se zákazníkem. Díky svým vlastnostem, jako jsou přesné cílení nebo vynikající poměr „cena/výkon“, je využívá stále více obchodníků i menších živnostníků. Proto se také v Česku roznesou ročně více než 4 miliardy letáků. Podle čeho ale vybrat partnera, který pro vás bude zajišťovat distribuci či další související služby? Ať už vybíráte dodavatele poprvé nebo máte s letáky mnohaleté zkušenosti, měly by vás zajímat odpovědi na stejné otázky.

2

 

Kvalita především

K těm nejzásadnějším patří dotazy směřující na kvalitu distribuce. Nabídka s atraktivní cenovkou vypadá lákavě, ale pozor, často se totiž paradoxně může jednat o předraženou službu. Například když distribuce nebude provedena kvalitně nebo když budete muset dělat nějaké ústupky ze svých představ, co do termínu či místa roznosu, jde o vyhozené peníze. Ptejte se proto, jak vysoké procento úspěšných doručení dodavatel garantuje a jaká je průměrná dosažená kvalita. Pokud vám toto není schopen sdělit, je to špatně. Dobrý dodavatel totiž provádí kontroly distribuce, a to jak interní, tak společné se zákazníkem, a má tak nejen přehled o dosažené kvalitě, ale i zpětnou vazbu pro klienta a vstupy pro zkvalitňování služeb. S kvalitou souvisí také rozsah distribuční sítě. Zajímat by vás mělo, zda je možné provést distribuci i do malých vesnic. Z hlediska kvality je důležitá také vlastní distribuční síť a počet distributorů, aby váš roznos proběhl bez organizačních problémů a včas.

I servis je aspekt kvality

Nezanedbatelnou stránkou celkové kvality je také servis. Pokud vám totiž navíc partner pro distribuci může nabídnout více souvisejících služeb než jen distribuci, svědčí to o jeho kvalitě a zkušenostech. Může jít například o tisk, skladování, dopravu, poradenství nebo poskytování informací o průběhu a vyhodnocení kampaní. Dobrý distributor také umožní klientům rychle řešit jejich požadavky, a to například prostřednictvím softwarového řešení či klientského centra. Vždy, když je to potřeba, byste měli mít možnost zjistit stav vaší zakázky či řešit své požadavky.

1

Cenová efektivita

Další otázkou, kterou byste si měli položit je: co za své peníze dostanu, respektive jsou dobře vynaložené? Váš dodavatel by vám měl nabídnout způsob, jak zmaximalizovat efektivitu letáků. Toho lze docílit zejména vhodně nastaveným distribučním plánem, který definuje lokality pro distribuci. Distributor by totiž měl disponovat znalostmi, které mu umožní určit, které schránky se s vaším letákem vyplatí zanášet a které nikoliv. Jinak byste vyhazovali peníze oknem. A právě tato disciplína je svatým grálem letákového marketingu.

Řiďte se i referencemi. Kvalitní dodavatel distribučních služeb bude mít jistě mnoho spokojených zákazníků, což je dobrý ukazatel. Ptejte se na jejich zkušenosti s výše uvedenými parametry, ale také na to, zda se distributor v průběhu let nějak rozvíjí nebo přistupuje ke klientům stále stejně. Je zřejmé, že ten, kdo sleduje trendy a přináší inovace, nabídne lepší služby než stagnující konkurence.

Oddělte zrno od plev

Pokud si budete dělat na základě tohoto stručného postupu analýzu dodavatelů, určitě neopomeňte možnosti služeb České distribuční. Za 26 let praxe jsme se stali jedničkou na trhu neadresné distribuce a neustále jdeme kupředu. Garantujeme kvalitu roznosu 90 %, v průměru dosahujeme až na 97 %. To jsou čísla, která vychází z téměř 25 000 provedených kontrol za rok. Distribuci provádíme prostřednictvím vlastní sítě čítající 6 500 distributorů, takže pro vás může letáky roznést kdykoliv a kamkoliv si to budete přát. S tím vám ale také poradíme. Naše oddělení geomarketingu pro vás na míru zpracuje distribuční plán. Věnovat se vám v tomto ohledu budou špičkoví odborníci. Víme totiž, že kvalitní plán odděluje výbornou distribuci od průměrné. V České distribuční takto dokážeme svým zákazníkům ušetřit až 50 % nákladů na kampaň při 30% nárůstu responze. K řešení vašich požadavků pak máme připravený celý tým v oddělení klientského servisu. Na klientském přístupu si totiž zakládáme. Máme k němu vlastní klientský systém CEDI, který nám pomáhá rychle zpracovat požadavky zákazníků, informovat je o průběhu zakázek či poskytnout detailní vyhodnocení kampaně. Chceme být tou nejlepší volbou, a proto se neustále zdokonalujeme. Zavádíme nové a rozšířené služby a provádíme vlastní geomarketingové výzkumy. Z nich získáváme unikátní data pro vytváření co nejpřesnějších distribučních plánů.. Kromě samotné distribuce nabízíme také tisk, přepravu letáků či poradenství a díky spojení s vydavatelstvím Vltava Labe Media umíme navíc zprostředkovat oslovení vaší cílové skupiny po celé ČR prostřednictvím širokého spektra médií. Mít vše na jednom místě pak klientům šetří čas a prostředky. To všechno jsou důvody, proč z těch 4 miliard letáků roznesených ročně v Česku roznese 2 miliardy právě Česká distribuční. Dejte nám vědět, pokud chcete, aby mezi nimi byly i ty vaše. Jsme tady pro vás a vaše úspěšné kampaně.

Petr Sikora
ředitel společnosti