Kontakt

Kontaktujte nás

+420 800 888 558​

Kontakt
Hledat

Replacement Performance

You can purchase our services to meet the disability employment quotas

We are an officially recognized sheltered work provider

As a socially responsible company, we decided to focus on creating work opportunities for people whose lives are affected by injury or illness. In 2020, we hired almost one thousand people with disabilities. 

Benefits to our clients

You can support a beneficent projectYou help create work opportunities for people who are often disadvantaged in labour market.
You can include the project into your CSR portfolioYour clients will appreciate that you give back to society.
High service qualityOur employees with disabilities are motivated and committed. A high-quality service is the key to a stable and effective distribution network.
Aternate fulfillmentBy purchasing our services, you can execute the terms of alternate fulfillment of the obligation to hire a given number of people with disabilities.

What is alternate fulfillment?

Employers who employ more than 25 people are required to hire a certain number of people with disabilities. Today, this number is represented by a proportion of 4% out of the total number of employees. When a company is not able to meet the quota, there are alternative options.

There are three methods a company can employ to meet the disability employment quota (or by a combination of these methods).
A model situation when you hire one person with a disability:

Scheme 1
HIRE A GIVEN NUMBER OF PEOPLE WITH DISABILITIES

i. e. 4% out of the total number of your employees.
See the calculation >

In practice:

I employ one person with a disability who is paid the minimum wage

Minimum wage: 15 200 CZK
Super gross wage: 19 160 CZK
Meals and others: 500 CZK

Annual costs: 235 920 CZK

Scheme 2
PAY A LEVY TO THE STATE BUDGET

i. e. 2.5 times the average monthly national wage for the first to third quarters of the preceding calendar year for each person with a disability to be employed by the quota.


See the calculation >

In practice:

I do not employ any people with disabilities and pay a levy to the state for each person with a disability to be employed according to the quota

2.5 × 34 611 CZK

Annual costs: 86 528 CZK

Scheme 3
BUY GOODS AND/OR SERVICES FROM EMPLOYERS IN SHELTERED WORK

i. e. 7 times the average monthly national wage for the first to third quarters of the preceding calendar year for each person with a disability to be employed by the quota.

See the calculation >

In practice:

I do not employ any people with disabilities, but I buy goods and services from eligible providers

7 × 34 611 CZK

Annual costs: 242 277 CZK

Varianta 1

Zaměstnáte příslušný počet zaměstnanců z řad OZP

Aktuálně jsou to 4 %
z celkového počtu zaměstnanců firmy.

Zobrazit příklad >

V praxi:

Zaměstnávám 1 osobu se zdravotním postižením za minimální mzdu

Minimální mzda: 15 200 Kč
Superhrubá mzda: 19 160 Kč
Stravné a další: 500 Kč

Roční náklad: 235 920 Kč

Varianta 2
Odvedete kompenzační příspěvek do státního rozpočtu

Za každého nezaměstnaného OZP zaplatíte sankci 2,5násobku průměrné mzdy
v národním hospodářství za 1.-3. kvartál předchozího roku.

Zobrazit příklad >

V praxi:

Nezaměstnávám a neřeším – hradím sankci státu za nesplnění povinnosti za každou osobu se zdravotním postižením, kterou nezaměstnávám.

2,5 × 34 611 Kč

Roční náklad: 86 528 Kč

Varianta 3
Nakoupíte výrobky či služby od poskytovatelů náhradního plnění

Odeberete produkty ve výši 7násobku průměrné mzdy
v národním hospodářství za 1.-3. kvartál předchozího roku za každou nezaměstnanou osobu se zdravotním postižením.

Zobrazit příklad >

V praxi:

Nezaměstnávám a řeším – nakupuji v režimu náhradního plnění zboží a služby, které běžně využívám.

7 × 34 611 Kč

Roční náklad: 242 277 Kč

Alternate fulfillment calculator

Find out how much you can save with us

Quota calculator


You can meet the qotas by buying our services worth:

When you purchase our services as alternate fulfillment, you save on compensation bonus:

In that way, you save on bonuses every month:

0
0
0
CZK 
CZK 
CZK 

Kalkulačka OZP


Zákonnou povinnost splníte odběrem našich služeb v hodnotě: 

0
Kč 

Odběrem našich služeb v režimu náhradního plnění ušetříte na kompenzačních příspěvcích:

0
Kč 
Měsíčně tak s námi ušetříte na příspěvcích:
0
Kč 

Are you interested? Contact us!

Alternate fulfillment with České distribuční

What services can you buy in an alternate fulfillment scheme?

You can meet the terms of alternate fulfillment by purchasing any of our services, or combine the services offered according to your specific needs.

Our services:

We specialize in leaflet distribution within the Czech republic – we created a stable distribution network and started hiring people with disabilities who also contribute cosiderably to our success.

Addressed mail delivery

Besides promotional or informational materials, we provide addressed delivery services and manage direct mail campaigns.

Geomarketing

We use digital mapping and a wide range of marketing data to reach both your existing and potential customers. We help you save on printing costs and increase response customer rates.

Printing and mail preparation

We can take care of your campaign from the very first stages of printing and mail preparation (folding, inserting, labelling). You just send us the data and we take care of everything.

Alternate fulfillment in
2021

Alternate fulfillment is regulated by the law and there are limits depending on the number of employees with disabilities hired by a company. That is why, even though we would like to provide our services in an alternate fulfillment scheme to all our clients, we recommend that you order these in advance.

How does it work?

Do not hesitate to contact our department in charge of disability employment and alternative fulfillment for any further information: nahradniplneni@distribucni.cz. We arrange all the following so you do not have to deal with the administrative burden.

1. QUESTIONNAIRE

We send you a form to fill in, so, based
on the information you provide, we can
calculate the amount you need to spend to
meet the terms of alternate fulfillment.

2. SETUP

We discuss your needs and requirements with you. It is also important to know if you have already carried out alternate fulfillment with another provider.

3. HOW MUCH WILL YOU SAVE?

We calculate how much you save when you use our services.

4. ORDER AND CONTRACT

We issue an order and create a guaranteed contract for services provided in an alternate fulfillment scheme.

5. PERFORMANCE

You get professional services and we take care of all the administrative work. In the end, we issue an invoice with details about the services provided in an alternate fulfillment scheme.

1. DOTAZNÍK

Pošleme vám k vyplnění dotazník pro výpočet částky, kterou potřebujete k náhradnímu plnění.

2. NASTAVENÍ SLUŽEB

Probereme s vámi vaše konkrétní potřeby. Abychom vám služby mohli vhodně nastavit, bude nás zajímat hlavně to, zda už náhradní plnění využíváte u jiných dodavatelů.

3. PROPOČET ÚSPORY

Spočítáme, kolik díky odběru našich služeb můžete uspořit.

4. OBJEDNÁVKA A SMLOUVA

Zpracujeme objednávku a sepíšeme garantovanou smlouvu na odběr služeb v rámci náhradního plnění.

5. ODBĚR SLUŽEB

Budete odebírat naše profesionální služby, zatímco my zajistíme potřebou administrativu. Na závěr od nás obdržíte doklad v režimu náhradního plnění.

Alternate fulfillment record:

Evidence náhradního plnění:

Who are our employees?

Our experience: hiring people with disabilities

“It is obvious that our distributors are focused and committed and we rely on them. In sectors that were assigned to distributors with disabilities, we have noticed that the quality of distribution usually exceeds the guaranteed percentage. And there have not been practically any complaints about their performance.”

Petr Paulus

Disability employment project coordinator

Employee structure

Sktruktura našich zaměstnanců z řad OZP

physically disadvantaged employees
0%
employees with reduced working capacity by 35-49% caused by illness or injury
0%
employees with reduced working capacity by 50-69% caused by illness or injury
0%
employees with reduced working capacity by 70% or more caused by illness or injury
0%
zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním
0%
zaměstnanci se sníženou pracovní schopností o 35-49 % v důsledku úrazu či nemoci
0%
zaměstnanci se sníženou pracovní schopností o 50-69 % v důsledku úrazu či nemoci
0%
zaměstnanci se sníženou pracovní schopností nejméně o 70 % v důsledku úrazu či nemoci
0%

Contacts

Alternate fulfillment

Hiring people with disabilities

Your suggestions

Contact form


When filled in, please submit the form by clicking SUBMIT below


Opřete se o silného partnera pro vaše marketingové kampaně.
Zajistíme, aby se o vás vědělo.
Jsme tady pro vás a víme, jak na to.

Newsletter

Odebírejte náš zpravodaj a buďte informovaní jako první o novinkách na letákovém trhu.