Kontakt

Kontaktujte nás

+420 800 888 558​

Kontakt

Replacement Performance

You can purchase our services as an alternate fulfillment

We are an officially recognized sheltered work provider

As a socially responsible company, we decided to focus on creating work opportunities for people whose lives are affected by injury or illness. In 2020, we hired almost one thousand people with disabilities. 

Benefits to our clients

You can support a beneficent projectYou help create work opportunities to people disadvantaged in labour market.
You can include the project into your CSR portfolioYou give back to society, and your clients will certainly appreciate your attitude.
High service qualityOur employees with disabilities are motivated and committed, they deliver a high quality service which is the key to a stable and effective distribution network.
Aternate fulfillmentBy purchasing our services, you can execute the terms of alternate fulfillment of the obligation to meet the quotas for hiring people with disabilities.

What is an alternate fulfillment?

Employers who employ more than 25 people are required to hire a certain number of people with disabilities. Today, this number is represented by a proportion of 4 % out of the total number of employees. When a company is not able to meet the quota, there are alternative options.

There are three methods - or a combination of these – a company can employ to meet the quotas.
A model situation when you hire one person with a disability:

Scheme 1
HIRE A GIVEN NUMBER OF PEOPLE WITH DISABILITIES

i. e. 4% out of the total number of your employees.
See the calculation >

In practice:

I employ one person with a disability who is paid the minimum wage

Minimum wage: 15 200 CZK
Super gross wage: 19 160 CZK
Meals and others: 500 CZK

Annual costs: 235 920 CZK

Scheme 2
PAY A LEVY TO THE STATE BUDGET

i. e. 2.5 times the average monthly national wage for the first to third quarters of the preceding calendar year for each person with a disability to be employed by the quota.


See the calculation >

In practice:

I do not employ any people with disabilities and pay a levy to the state for each person with a disability to be employed according to the quota

2.5 × 34 611 CZK

Annual costs: 86 528 CZK

Scheme 3
BUY GOODS AND/OR SERVICES FROM EMPLOYERS IN SHELTERED WORK

i. e. 7 times the average monthly national wage for the first to third quarters of the preceding calendar year for each person with a disability to be employed by the quota.

See the calculation >

In practice:

I do not employ any people with disabilities, but I buy goods and services from eligible providers

7 × 34 611 CZK

Annual costs: 242 277 CZK

Varianta 1

Zaměstnáte příslušný počet zaměstnanců z řad OZP

Aktuálně jsou to 4 %
z celkového počtu zaměstnanců firmy.

Zobrazit příklad >

V praxi:

Zaměstnávám 1 osobu se zdravotním postižením za minimální mzdu

Minimální mzda: 15 200 Kč
Superhrubá mzda: 19 160 Kč
Stravné a další: 500 Kč

Roční náklad: 235 920 Kč

Varianta 2
Odvedete kompenzační příspěvek do státního rozpočtu

Za každého nezaměstnaného OZP zaplatíte sankci 2,5násobku průměrné mzdy
v národním hospodářství za 1.-3. kvartál předchozího roku.

Zobrazit příklad >

V praxi:

Nezaměstnávám a neřeším – hradím sankci státu za nesplnění povinnosti za každou osobu se zdravotním postižením, kterou nezaměstnávám.

2,5 × 34 611 Kč

Roční náklad: 86 528 Kč

Varianta 3
Nakoupíte výrobky či služby od poskytovatelů náhradního plnění

Odeberete produkty ve výši 7násobku průměrné mzdy
v národním hospodářství za 1.-3. kvartál předchozího roku za každou nezaměstnanou osobu se zdravotním postižením.

Zobrazit příklad >

V praxi:

Nezaměstnávám a řeším – nakupuji v režimu náhradního plnění zboží a služby, které běžně využívám.

7 × 34 611 Kč

Roční náklad: 242 277 Kč

Alternate fulfillment calculator

Find out how much you can save with us

Quota calculator


You can meet the qotas by buying our services worth:

When you purchase our services as an alternate fulfillment, you save on compensation bonus:

In that way, you save on bonuses every month:

0
0
0
CZK 
CZK 
CZK 

Kalkulačka OZP


Zákonnou povinnost splníte odběrem našich služeb v hodnotě: 

0
Kč 

Odběrem našich služeb v režimu náhradního plnění ušetříte na kompenzačních příspěvcích:

0
Kč 
Měsíčně tak s námi ušetříte na příspěvcích:
0
Kč 

Are you interested? Contact us!

Alternate fulfillment with České distribuční

What services can you buy to meet the terms of an alternate fulfillment?

You can meet the terms of an alternate fulfillment by purchasing any of our services, or combine the services offered according to your specific needs.

Our services:

We specialize in leaflet distribution within the Czech republic – we created a stable distribution network and started hiring people with disabilities who also considerably contribute to our success.

.

Addressed mail delivery

Besides promotional or informational materials, we provide addressed delivery services and manage direct mail campaigns.

Geomarketing

We use digital mapping and a wide range of marketing data to reach both your existing or potential customers. We help you save on printing costs and increase response customer rates.

Printing and mail preparation

We can take care of your campaign from the very first stages of printing and mail preparation (folding, inserting, labelling). You just send us the data and we take care of everything.

Alternate fulfillment in
2021

Naše možnost poskytnout náhradní plnění je limitována zákonem, maximální objem poskytnutých služeb se odvíjí od počtu zaměstnanců z řad OZP. Snažíme se vyjít vstříc co největšímu množství našich klientů, i tak ale doporučujeme služby v režimu náhradního plnění na rok 2021 objednat včas.

How does it work?

O náhradní plnění se u nás stará Oddělení péče o OZP, neváhejte se tedy obrátit na email nahradniplneni@distribucni.cz. Postaráme se, aby pro vás celý proces představoval co nejmenší administrativní zátěž.

1. DOTAZNÍK

Pošleme vám k vyplnění dotazník pro výpočet částky, kterou potřebujete k náhradnímu plnění.

2. NASTAVENÍ SLUŽEB

Probereme s vámi vaše konkrétní potřeby. Abychom vám služby mohli vhodně nastavit, bude nás zajímat hlavně to, zda už náhradní plnění využíváte u jiných dodavatelů.

3. PROPOČET ÚSPORY

Spočítáme, kolik díky odběru našich služeb můžete uspořit.

4. OBJEDNÁVKA A SMLOUVA

Zpracujeme objednávku a sepíšeme garantovanou smlouvu na odběr služeb v rámci náhradního plnění.

5. ODBĚR SLUŽEB

Budete odebírat naše profesionální služby, zatímco my zajistíme potřebou administrativu. Na závěr od nás obdržíte doklad v režimu náhradního plnění.

1. DOTAZNÍK

Pošleme vám k vyplnění dotazník pro výpočet částky, kterou potřebujete k náhradnímu plnění.

2. NASTAVENÍ SLUŽEB

Probereme s vámi vaše konkrétní potřeby. Abychom vám služby mohli vhodně nastavit, bude nás zajímat hlavně to, zda už náhradní plnění využíváte u jiných dodavatelů.

3. PROPOČET ÚSPORY

Spočítáme, kolik díky odběru našich služeb můžete uspořit.

4. OBJEDNÁVKA A SMLOUVA

Zpracujeme objednávku a sepíšeme garantovanou smlouvu na odběr služeb v rámci náhradního plnění.

5. ODBĚR SLUŽEB

Budete odebírat naše profesionální služby, zatímco my zajistíme potřebou administrativu. Na závěr od nás obdržíte doklad v režimu náhradního plnění.

Evidence náhradního plnění:

Evidence náhradního plnění:

Who are our employees?

Naše zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením

„Vidíme, že distributoři si své práce váží, vykonávají ji poctivě a my se na ně můžeme spolehnout. V sektorech, ve kterých mají roznos na starosti naši kolegové se zdravotním postižením, zaznamenáváme dokonce nárůst kvality nad naši garanci.
S připomínkami se zde téměř nesetkáváme.“

Petr Paulus

Manažer projektu zaměstnávání OZP

Struktura našich zaměstnanců z řad OZP

Sktruktura našich zaměstnanců z řad OZP

zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním
0%
zaměstnanci se sníženou pracovní schopností o 35-49 % v důsledku úrazu či nemoci
0%
zaměstnanci se sníženou pracovní schopností o 50-69 % v důsledku úrazu či nemoci
0%
zaměstnanci se sníženou pracovní schopností nejméně o 70 % v důsledku úrazu či nemoci
0%
zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním
0%
zaměstnanci se sníženou pracovní schopností o 35-49 % v důsledku úrazu či nemoci
0%
zaměstnanci se sníženou pracovní schopností o 50-69 % v důsledku úrazu či nemoci
0%
zaměstnanci se sníženou pracovní schopností nejméně o 70 % v důsledku úrazu či nemoci
0%

Contacts

Alternate fulfillment

Hiring people with disabilities

Your suggestions

Contact form


Odešlete, prosím, vyplněný dotazník kliknutím na ODESLAT


Opřete se o silného partnera pro vaše marketingové kampaně.
Zajistíme, aby se o vás vědělo.
Jsme tady pro vás a víme, jak na to.

Newsletter

Odebírejte náš zpravodaj a buďte informovaní jako první o novinkách na letákovém trhu.