zelená linka 800 888 558

Naše společnost dlouhodobě podporuje a spolupracuje s Klinikou dětské neurologie ve Fakultní nemocnici v Ostravě – Porubě. V minulých letech jsme nemocnici předali například 8 dětských monitorů, 6 stolků do postele, 12 křesel a mnohé další. I tentokráte jsme se snažili pomoci a pořídili jsme další 3 křesla, která nemocnice a hlavně rodiče nemocných dětí velmi ocenily. Maminky na nich nejen sedí, ale především krmí své nemocné děti. Křesla jsme předali Vrchní sestře Bc. Angelice Rémové, která nás provedla dětskou neurologií a společně jsme je umístili do pokojů. Je pro nás potěšením nemocnici pomáhat a i nadále se budeme snažit reagovat na přání dětského oddělení.

Společnost Česká distribuční získala ISO 9001. Získání tohoto certifikátu předcházela celá řada příprav a procesů, které byly zdárně dokončeny. Vedení společnosti rozhodlo zavést systém managementu kvality a využívat jej jako nástroj řízení. Stěžejním důvodem pro toto rozhodnutí je nutnost zajistit další rozvoj, konkurenceschopnost a zabezpečení důvěry u zákazníků.Společnosti ve své působnosti zabezpečuje stanovení politiky a cílů kvality, pomáhá koordinovat strukturu a zdroje společnosti, dbá na udržování současné výkonnosti a realizuje proces neustálého zlepšování.
V říjnu roku 2007 jsme ve spolupráci se společností Raynet začali programovat na míru naší společnosti interní systém CEDI jako nástroj pro zefektivnění procesu neadresné distribuce a adresného doručování. Tento systém měl za úkol sjednotit a procesně zefektivnit vnitrofiremní i klientskou komunikaci.
V současnosti je plně funkční a je využíván většinou našich klientů.

Již od roku 2007 se rozšiřuje především na základě požadavků klientů. Můžeme říci, že z cca 70 % je stejný pro každého klienta, ve zbývajících 30 % je uzpůsoben klientům na míru. Aktuálně finalizujeme možnost plánování kontrol na mapách přímo v systému, zobrazení trvale nedobytných vchodů a aktuálně nedobytných vchodů, hlášení o ukončení distribuce. Ostatní rozšíření se týkají hlavně interních funkcionalit, které pomáhají pracovníkům společnosti.

Vážení zákazníci,
rádi bychom vás upozornili, že vzhledem k nepříznivému počasí v posledních několika dnech, může nárazově docházet k nedodržení termínů distribuce letáků. Aktuálně se tyto problémy vyskytovaly v některých částech Prahy a také ve všech obcích, které se nacházejí u cest 3. třídy, včetně horských oblastí.
Tato situace nám částečně zhoršila podmínky pro řádný a včasný roznos a to o 1 den. Jednalo se o poslední dvě distribuční vlny středa a čtvrtek 1. - 2. 12. a sobota a neděle 3. - 4. 12. 2010.
S ohledem na předpověď počasí a hlášenou ledovku se může situace opakovat, za což se předem velmi omlouváme. O případném zpoždění vás budeme operativně informovat.

Děkujeme za pochopení,
Česká distribuční a.s.