zelená linka 800 888 558

Dne 21. července 2011 odstartovalo Konto BARIÉRY ve spolupráci se společností Globus ČR charitativní projekt s názvem Cesty k lidem. Česká distribuční jako dodavatel poštovních služeb pro společnost Globus ČR se stala také součástí tohoto projektu.

Konto BARIÉRY ve spolupráci se společností Globus ČR odstartovalo charitativní projekt pro zdravotně handicapované – Cesty k lidem. Díky tomu může i široká veřejnost pomoci zdravotně postiženým.

Patronkou tohoto projektu se stala Lucie Bílá. Cílem této akce je do konce roku získat dostatek finančních prostředků na zakoupení 15 velkoprostorových vozů, které umožní přepravu postižených.

Lidé mohou pomoci také tím, že navštíví hypermarket Globus a zakoupí si produkty označené logem Cesty k lidem.  Cíl projektu je stanoven vysoko – 15 aut za 15 týdnů, ale i my věříme, že se to podaří.

Česká distribuční, vedoucí společnost na trhu neadresné distribuce reklamních zásilek, pro vás připravila následující marketingový test. Vyzkoušejte ho a ověřte si své znalosti v oblasti reklamních letáků, které patří mezi nejsilnější média marketingové komunikace.

1.    Kolik peněz proudí ročně v České republice do letákové reklamy?

a) cca 2 miliardy Kč

b) cca 6 miliard Kč

c) cca 4 miliardy Kč

2.    Kolik letáků roznesla v roce 2010 společnost Česká distribuční, jednička na trhu neadresné distribuce?

a) téměř 10 milionů

b) zhruba 100 milionů

c) více než miliardu

3.    Dokážete odhadnout, kolik procent spotřebitelů se při nakupování rozhoduje podle letáků?

a) 10 %

b) 15%

c) 30%


Přes 115 miliónů dětí na celém světě nemá stále přístup ani k základnímu vzdělání. Program Adopce na dálku® pomáhá právě těmto dětem a během 17 – ti let existence, umožnilo vzdělávat se přes 25 tisícům dětí.

Česká distribuční již 2 roky podporuje dva chlapce z Ugandy, 10 – letého Vincenta Opidio a Denise Okeny. Touto adopcí na dálku jsme dětem umožnili získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí.


Česká distribuční uveřejnila své obchodní výsledky za I. kvartál 2011. „Plánovaný obrat v tomto období jsme překročili o 14 %. Podle meziroční bilance tedy plánujeme obrat v roce 2011 bezmála 0,45 mld. Kč“, řekl Petr Sikora, ředitel ČD. Nejen dle ekonomických, ale i kvalitativních ukazatelů, potvrzuje Česká distribuční své postavení lídra na trhu neadresné pošty v ČR.

Za I. kvartál získala Česká distribuční 62 nových zákazníků (celonárodních i regionálních). „Vnímáme, že o Českou distribuční je dlouhodobě zájem nejen díky našim službám s přidanou hodnotou, jako je geomarketing a špičkový servis, ale zejména z kvalitativních důvodů.“