zelená linka 800 888 558

V Ostravě, dne 14. 8. 2016

logo CD rgb vysoka kvalita

 Podle průzkumu společnosti GfK je 30 procent všech nákupů FMCG zboží ovlivněno letáky. Útraty za ně přitom tvoří 2/5 všech výdajů na rychloobrátkové zboží. Podle vyjádření ředitele GfK spotřebitelského panelu Ladislava Csengeri, které poskytl Deníku, má počet nákupů s využitím letáků stoupající tendenci. Není divu, zákazníci se naučili využívat je pro orientaci v cenách a k výběru nejen jednotlivého zboží, ale i samotného obchodu, kde uskuteční svůj nákup. Pro prodejce je leták zase jedním z klíčových komunikačních kanálů směrem k zákazníkům.

V Ostravě, dne 1. 8. 2016

logo CD rgb vysoka kvalita
 Vážení obchodní partneři,

spolu s druhým vydáním našeho firemního zpravodaje vám opět přinášíme novinky z dění společnosti. Letáky patří stále k nejsilnějšímu komunikačnímu nástroji a ve spolupráci s Vltava Labe Media přinášíme i my našim klientům další výhody, díky kterým umíme oslovit specifické cílové skupiny a široké publikum napříč celé republiky.

V Praze 2. 5. 2016

logo CD rgb vysoka kvalita
Slevové akce jsou v posledních týdnech tématem, o kterém se hodně mluví. Na téma nákupního chování spotřebitelů a jejich preferencí vyšlo několik průzkumů, kterým věnovala pozornost odborná i zpravodajská média. Téma slev a efektivity reklamních kampaní bylo také jedním z hlavních témat konference Retail in Detail, která proběhla 6. dubna v Praze. Ze zmíněných průzkumů a diskuzí na toto téma mezi jednotlivými obchodníky přitom vyplývá zdánlivě jasný trend. Spotřebitelé jsou slevami přesyceni. Zvykli si na ně a pokládají je za něco samozřejmého. Slevové kampaně se proto údajně začínají míjet účinkem.

Praha, 22. června 2016

logo CD rgb vysoka kvalita
OB
CHODNÍCI SE PŘEDHÁNĚJÍ VE SLEVÁCH – TELEVIZE LZE SEHNAT I ZA MÉNĚ NEŽ POLOVINU PŮVODNÍ CENY

Letošní rok je bohatý na velké sportovní události a využít toho chtějí i prodejci televizí. V době konání evropského fotbalového šampionátu nabízejí v akčních letácích slevy až kolem 20 000 Kč. Zakoupit lze i přístroje za méně než polovinu původní ceny. Průměrná sleva přitom dosahuje 28 %, to odpovídá úspoře 5 417 Kč. Vyplývá to z analýzy, kterou připravila společnost Česká distribuční na základě letákových slevových akcí prodejců elektroniky.