zelená linka 800 888 558

V Ostravě, dne 8. 8. 2016

logo CD rgb vysoka kvalita

 Věděli jste, že letáky jsou nejsilnějším reklamním médiem? Až 70 % domácností se rozhoduje o svém nákupu právě podle nich. To je pádný argument pro to, zařadit je do své marketingové kampaně. Na čem by ale taková kampaň měla být postavená, aby přinesla kýžený efekt? Základem je, aby dodavatel dobře zvládal základy svého „řemesla“. V tomto případě to znamená, že by měl mít vlastní širokou distribuční síť a schopnost kontrolovat a reportovat kvalitu roznosu letáků.

V Ostravě, dne 14. 8. 2016

logo CD rgb vysoka kvalita

 Podle průzkumu společnosti GfK je 30 procent všech nákupů FMCG zboží ovlivněno letáky. Útraty za ně přitom tvoří 2/5 všech výdajů na rychloobrátkové zboží. Podle vyjádření ředitele GfK spotřebitelského panelu Ladislava Csengeri, které poskytl Deníku, má počet nákupů s využitím letáků stoupající tendenci. Není divu, zákazníci se naučili využívat je pro orientaci v cenách a k výběru nejen jednotlivého zboží, ale i samotného obchodu, kde uskuteční svůj nákup. Pro prodejce je leták zase jedním z klíčových komunikačních kanálů směrem k zákazníkům.

V Ostravě, dne 1. 8. 2016

logo CD rgb vysoka kvalita
 Vážení obchodní partneři,

spolu s druhým vydáním našeho firemního zpravodaje vám opět přinášíme novinky z dění společnosti. Letáky patří stále k nejsilnějšímu komunikačnímu nástroji a ve spolupráci s Vltava Labe Media přinášíme i my našim klientům další výhody, díky kterým umíme oslovit specifické cílové skupiny a široké publikum napříč celé republiky.

V Praze 2. 5. 2016

logo CD rgb vysoka kvalita
Slevové akce jsou v posledních týdnech tématem, o kterém se hodně mluví. Na téma nákupního chování spotřebitelů a jejich preferencí vyšlo několik průzkumů, kterým věnovala pozornost odborná i zpravodajská média. Téma slev a efektivity reklamních kampaní bylo také jedním z hlavních témat konference Retail in Detail, která proběhla 6. dubna v Praze. Ze zmíněných průzkumů a diskuzí na toto téma mezi jednotlivými obchodníky přitom vyplývá zdánlivě jasný trend. Spotřebitelé jsou slevami přesyceni. Zvykli si na ně a pokládají je za něco samozřejmého. Slevové kampaně se proto údajně začínají míjet účinkem.