zelená linka 800 888 558

Přejeme vám příjemné prožití svátků jara a bohatou pomlázku.
Vaše Česká distribuční a.s

Česká distribuční od 1. 4. 2010 pokračuje v pravidelné aktualizaci své centrální databáze schránek v ČR. V databázi jsou zohledněny další nové zástavby, dále pak odmítači reklamy, nebo vchody, které jsou dlouhodobě nepřístupné. Zákazníci České distribuční tak zaznamenali změnu v počtech distribuovaných letáků, což se promítne i do celkové úspory na tisk a distribuci propagačních materiálů.

Společnost Česká distribuční od března poloadresně distribuuje propagační materiály pro společnost UPC. Obhájila tak několikaměsíční testování kvality distribuce, které probíhalo v roce 2009. Společnost UPC takto dlouhodobě oslovuje své zákazníky s nabídkou služeb internetu, kabelové televize aj.

Vážení zákazníci,

připravili jsme pro vás 1. vydání Bulletinu česká distribuční, kde si můžete přečíst především o novinkách v naší společnosti.