zelená linka 800 888 558

Společnost Česká distribuční od března poloadresně distribuuje propagační materiály pro společnost UPC. Obhájila tak několikaměsíční testování kvality distribuce, které probíhalo v roce 2009. Společnost UPC takto dlouhodobě oslovuje své zákazníky s nabídkou služeb internetu, kabelové televize aj.

Vážení zákazníci,

připravili jsme pro vás 1. vydání Bulletinu česká distribuční, kde si můžete přečíst především o novinkách v naší společnosti.