zelená linka 800 888 558

Česká distribuční s aktualizovanou centrální databází

Česká distribuční od 1. 4. 2010 pokračuje v pravidelné aktualizaci své centrální databáze schránek v ČR. V databázi jsou zohledněny další nové zástavby, dále pak odmítači reklamy, nebo vchody, které jsou dlouhodobě nepřístupné. Zákazníci České distribuční tak zaznamenali změnu v počtech distribuovaných letáků, což se promítne i do celkové úspory na tisk a distribuci propagačních materiálů.