zelená linka 800 888 558

Česká distribuční obhájila roznos pro UPC

Společnost Česká distribuční od března poloadresně distribuuje propagační materiály pro společnost UPC. Obhájila tak několikaměsíční testování kvality distribuce, které probíhalo v roce 2009. Společnost UPC takto dlouhodobě oslovuje své zákazníky s nabídkou služeb internetu, kabelové televize aj.