zelená linka 800 888 558

Adoptovali jsme 2 děti na dálku

Adopcí na dálku umožnila Česká distribuční oběma chlapcům získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a tím, společně s dalšími rozvojovými projekty, zároveň podporuje rozvoj celé komunity.

 

Dva devítiletí chlapci, Vincent Opidio a Denis Lubangakene Okeny pocházejí z Ugandy. Oba chodí rádi do školy, ve škole mají výborné výsledky.


Jméno a příjmení: Vincent Opidio

Vincent má 9 let, je římsko - katolického náboženství, žije v Ugandě, ve městě Opidi.
Má dva sourozence, pětiletou sestru a dvouletého bratra, všichni tři žijí s matkou v utečeneckém táboře, protože jejich dům vypálili rebelové. Tatínka zabili.
Rodina sice už začala obdělávat svůj původní pozemek, ale kvůli strachu z rebelů se bojí vrátit natrvalo. Matka se živí jako námezdní dělnice a někdy také prodává dříví na topení.
Vincent je chytrý kluk, do školy chodí rád. Doma hodně pomáhá své mamince s pracemi kolem domácnosti. Až vyroste, chtěl by se stát zemědělcem.

Vincent


Jméno a příjmení: Denis Lubangakene Okeny

Denis má 9 let, je římsko - katolického náboženství, žije v Ugandě, ve městě Pangu.
Má dva sourozence, šestiletého bratra a dvanáctiletou sestru. Všichni žijí se svými rodiči a dalšími příbuznými ve dvou hliněných domech. Dohromady je v domácnosti 10 dětí.
Denis má ve škole výborné výsledky. Mezi jeho koníčky patří hlavně fotbal. Je rozvážný a tichý kluk. Velmi dobře se učí a pomáhá svým spolužákům. Až vyroste, chtěl by být zedníkem.

Denis1