zelená linka 800 888 558

Pro úspěch v letákové bitvě to chce nejen hbité nohy, ale i technologické srdce

V Ostravě, dne 8. 8. 2016

logo CD rgb vysoka kvalita

 Věděli jste, že letáky jsou nejsilnějším reklamním médiem? Až 70 % domácností se rozhoduje o svém nákupu právě podle nich. To je pádný argument pro to, zařadit je do své marketingové kampaně. Na čem by ale taková kampaň měla být postavená, aby přinesla kýžený efekt? Základem je, aby dodavatel dobře zvládal základy svého „řemesla“. V tomto případě to znamená, že by měl mít vlastní širokou distribuční síť a schopnost kontrolovat a reportovat kvalitu roznosu letáků.

Pak je zde nadstavba v podobě poskytování komplexních služeb. Pokud je dodavatel schopný nabídnout servis od tisku přes kompletaci, distribuci, kontrolu kvality až po vyhodnocení, má to pozitivní dopad na cenu. Náklady na takovou kampaň pak mohou být nesrovnatelně nižší než v případě, kdy jsou jednotlivé služby dodávány odděleně. Nemalý význam má v takovém případě i zjednodušení celého procesu a eliminace chyb v přípravě.

Aby kampaň byla nejen kvalitně provedená, ale také nákladově co nejefektivnější, současný trend velí nasadit informační technologie. Je totiž potřeba znát domácnosti, kterým se letáky doručují. Společnost Česká distribuční disponuje špičkovým technologickým zázemím. Využívá geomarketingové nástroje, které jí umožní přesně najít a oslovit specifické cílové skupiny. Analýza, která distribuci předchází, dokáže na základě ekonomických, regionálních a sociodemografických údajů definovat nejvhodnější oblasti, kde se nachází domácnosti odpovídající požadavkům na cílovou skupinu. Zde pak distribuce proběhne. Tímto inovativním přístupem lze zvýšit responzi kampaně v průměru o třetinu a zároveň náklady snížit až o polovinu.

Představte si třeba, že chcete upozornit na nabídku zahradních bazénů. Nejefektivnějším způsobem je doručit letáky do domácností s alespoň průměrným příjmem, které žijí v lokalitách s novými rodinnými domy. Téměř plýtváním prostředků by potom bylo distribuovat takové letáky například na sídlištích. Chtějte od distribučních služeb více než letákový spam.

Doručením do schránky by ale kvalitní služby končit neměly. Již několikrát jsme zmiňovali důležitost reportingu a kontroly celé kampaně. K tomu Česká distribuční používá systém CEDI. Díky němu vždy víte, jak vaše kampaň právě probíhá a jak ji ještě vylepšit. Zpětná vazba je důležitou součástí služeb a měli byste ji vyžadovat. Pomůže vám pracovat s obsahem sdělení i pochopením vašich zákazníků, nemluvě o kontrole investic a měřitelnosti dopadu.

Jakožto alternativní poštovní operátor navíc Česká distribuční nabízí od roku 2013 také doručování adresných zásilek. I zde jsme připraveni splnit každé přání zákazníka, neomezujeme jeho kreativitu a doručíme i atypické zásilky. Využití moderních technologií je opět samozřejmostí. Například každý dopis, který doručujeme, je opatřen čárovým kódem a je tak dohledatelný. Každá zásilka je tedy v podstatě doporučená, ale cena za její doručení je standardní.

I když máte v arzenálu účinnou marketingovou zbraň, a tou letáky bezesporu jsou, k vítězství v bitvě to nemusí stačit. Pro něj musíte mít generála, vojevůdce, zkrátka stratéga, který přijde s taktikou, jak tuto zbraň co nejlépe využít. Česká distribuční disponuje potřebnými zkušenostmi, technologiemi i osvědčenými postupy.

Důvěřujte nám, svěřte svou kampaň do našich rukou.

Petr Sikora, ředitel společnosti

Průřez službami