zelená linka 800 888 558

Jak konkurovat e-shopům? Klíčem k úspěchu jsou komplexní data

Praha 15.2 2016

logo CD rgb vysoka kvalita
Dnešní doba jednoznačně nahrává rozvoji e-shopů. Podle statistik ACOMWARE jen v loňském roce narostl obrat e-shopů v České republice o 20 %. Tomuto trendu napomáhá také rostoucí kupní síla tzv. generace Y, tedy lidí narozených mezi lety 1986 – 2000, jejichž život je pevně spjat s mobilními zařízeními a připojením k internetu. Mnoho zákazníků této generace si i při nakupování v kamenném obchodě vyhledává recenze požadovaného zboží pomocí chytrého telefonu, čehož využívají e-shopy, které mohou právě v tomto okamžiku odlákat i zákazníka, který se již nachází v obchodě a plánuje si zde něco koupit.

S rozvojem technologií dochází ke změně trhu, ke změně paradigmatu, se kterou se klasičtí retaileři musí vypořádat. V dnešní době již není možné oslovit velkou masu zákazníků pomocí tak zvaného „kobercového náletu“, ale je třeba zákazníka poznat a systematicky pracovat s cílovými skupinami. On-line obchodníci mohou díky svým datům vyselektovat cílovou skupinu i o jediném zákazníkovi, kterému pak nabídnou své služby na míru. Proč svá data nevyužívají stejně i všichni klasičtí retaileři?

Je třeba, aby i oni začali přemýšlet v nových souvislostech a fragmentovali své cílové skupiny v rámci jedné podrobné územní jednotky na maximálně stovky zákazníků. Odlišné typy zákazníků se totiž nenacházejí jen napříč jednotlivými kraji republiky, ale i v rámci spádové oblasti jediného obchodu. Jaké cílové skupiny žijí v okolí dané prodejny lze přitom zjistit komplexní geomarketingovou analýzou díky územní segmentaci.

Ke komplexní analýze je však zapotřebí mít ideálně celý soubor dat. Část dat mají analytici ve svých odděleních, například tvrdá sociodemografická nebo ekonomická data, která jsou základem pro tvorbu geomarketingové segmentace. Druhou část dat mají obchodníci, kteří je získávají z věrnostních karet, z provozu či jiných zdrojů. Často se však setkávám s tím, že s nimi dále dopodrobna nepracují, protože jednoduše neví o dalších možnostech jejich využití. Do budoucna proto spočívá úspěch klasického retailu v propojení obou souborů dat a spojení sil. To ze strany obchodníků bude vyžadovat odvahu svá data sdílet a důvěru vůči analytikům, díky tomu však získají lepší znalost zákazníka a nabídnou mu takové služby, o které má skutečný zájem. Zákazník, který reaguje na takovou nabídku a do prodejny se vydá, je už pevně rozhodnut zde nakupovat. Riziko, že o něj obchodník přijde, je tedy mnohem nižší.

Autor: Jan Senohrábek, manažer GIS a geomarketingu, Česká distribuční