zelená linka 800 888 558

Účast České distribuční na Den Direct Marketingu

Praha 1. 11. 2015

logo CD rgb vysoka kvalita
Vážení kolegové, vážení obchodní partneři,

neustále se snažíme být v centru dění a udávat trendy v oboru. Proto jsme se nemohli nezúčastnit odborné konference Den Direct Marketingu. Řečníci prezentovali své příspěvky z oblasti vztahů se zákazníky, věrnostních programů a možností kontaktu se zákazníkem.
Samozřejmě i Česká distribuční měla k tématu co říci, náš příspěvek se věnoval novým možnostem adresné distribuce a její kombinaci s neadresnou distribucí.

Co to přináší pro vás?

- Jednou z možností je oslovovat zákazníky poloadresnou distribucí.
- Pomocí geomarketingové analýzy z dat věrnostních programů lze vyprofilovat a vytipovat nové zákazníky spadající do stejné cílové skupiny jako stávající zákazníci.
- Tedy ve stejném sektoru, kam zanášíme direct mail, zaneseme také neadresnou distribuci, čímž zvýšíme možnost responze.
- Vytipovat stejnou cílovou skupinu je možné i v odlišném sektoru, ve které potom jednoduše oslovíte nové zákazníky pomocí neadresné distribuce.
Neváhejte se proto na nás obrátit se svými kampaněmi, které pro vás rádi zařídíme na míru.


Přeji vám mnoho úspěšných obchodů,
Artur Wojnarowský
obchodní ředitel