zelená linka 800 888 558

Tříkrálová sbírka s Českou distribuční

Ostrava 6.ledna 2015

logo-charitaTříkrálová sbírka se v České republice pořádá již patnáct let. Od svého počátku se zaměřuje na pomoc lidem v nouzi nejen u nás, ale i v zahraničí. Každým rokem tak můžete v době od prvního do čtrnáctého ledna potkávat ve všech městech a vsích koledníky v kostýmech Tří králů, sbírající dobrovolné dary pro ty, kteří potřebují pomoc druhých.


Česká distribuční již od roku 2005 roznáší letáčky s informacemi o Tříkrálové sbírce do všech domácností v České republice. Společenská odpovědnost a podpora lidí, kteří v životě neměli vždy štěstí, je pro nás samozřejmostí a snažíme se tak podporovat projekty, které pomáhají.
Na počátku loňského roku vybrala Charita ČR prostřednictvím sbírky neuvěřitelných 82,7 mil. Kč. Díky této sumě mohla po celý rok financovat jednotlivé charitativní projekty, přímou pomoc potřebným a též přispívat na jednotlivá charitativní zařízení. Nezapomeňte proto ani na začátku nadcházejícího roku, až u vás na domovní dveře zazvoní Tři králové, přispět do sbírky a pomoci tak těm, kterým se nedostává.