zelená linka 800 888 558

Forum Media

Praha 6. listopadu 2014

forum media logo
Česká distribuční se stala partnerem jubilejního 15. ročníku mezinárodní konference Forum Média, která proběhla ve dnech 4. - 5. listopadu 2014 v Praze. Setkání špiček českého mediálního trhu si nenechalo ujít více než pět stovek lidí z mediální, marketingové a komunikační branže. Šéfové mediálních domů, včetně Jaromíra Skopalíka, generálního ředitele naší mateřské firmy Vltava-Labe-Press, představili svoje vize mediálního vývoje do roku 2020.

Foto zleva: Štěpán Košík (Mafra), Vladimír Pořízek (Prima), Libuše Šmuclerová (CNC), Roman Latuske (Economia), Jaromír Skopalík (VLP), Michel Fleischmann (Lagardère Active) a Michal Feix (Seznam.cz)

Vydavatelské domy spějí k větší multimedializaci. Obsah bude ušit na míru specifickým cílovým skupinám. Jednotlivé typy médií (tzv. mediatypy) se prolnou, multimediální domy tak budou schopny nabízet zákazníkům komplexní obchodní balíčky přímo na míru. Celou konferencí se prolínalo téma crossmediálního měření, tedy jednotného měření více mediatypů. Byl mu věnován i samostatný panel, kde se sešli zástupci televize, tisku i internetu a výzkumných i mediálních agentur.

VLP plánuje propojit potenciál inzerce v tisku a v letácích
„Souhlasím s tím, že zásadní otázka je společný výzkum médií, podle mě nemůže dojít k ničemu jinému než ke spojení. Ti chytří budou i nadále myslet na své cílové skupiny a budou tvořit kvalitní obsah pro cílovou skupinu," předpokládá Jaromír Skopalík.

Obchodní potenciál v regionech je silný a poptávka po regionálním obsahu trvá. Nedávné spojení se společností Česká distribuční umožňuje VLP propojit inzerci v tisku s direktmarketingem či letákovými kampaněmi a přesně tak zacílit i velice specifické skupiny čtenářů.

Forum Media - spoleena zastupci medii