zelená linka 800 888 558

Setkání s obchodními kolegy netradičně na Slapech

golf slapy11. září 2014, Golf Park Slapy sv. Jan

Naše společnost se zúčastnila další profesionálně zorganizované a vydařené akce, kde jsme měli možnost setkat se s kolegy z retailu i mimo kancelář. Areál na Slapech navodil příjemnou atmosféru a umožnil navázání nových kontaktů pro vzájemnou spolupráci.

V rámci bohatého doprovodného programu jsme na našem informačním stánku mohli s kolegy projednat nejen možnosti vzájemné spolupráce v neadresné distribuci a adresném doručování pro co nejlepší zacílení na jejich zákazníky, ale rovněž představit výhody naší unikátní letákové samoobsluhy, která umožňuje plánování marketingových aktivit on-line. Tato novinka je přínosem především pro malé a střední zadavatele, kterým umožňuje jednoduše a rychle naplánovat oblast k distribuci letáků. Věříme, že pro kolegy z branže bylo i milým zpestřením obdržení námi zhotovených golfových lékárniček a nabídnutí ochutnávky moravské slivovice, která v nadcházejících podzimních dnech zaručeně zahřeje.

Společná hra ve flightu umožnila našim obchodním kolegům strávit příjemné dopoledne s dalšími kolegy - hráči.

Celý den byl vítaným zpestřením obchodních aktivit. Akce nabídla další možnosti k rozvoji podnikání a představení produktů a služeb předním zástupcům retail v České republice.

Rádi bychom poděkovali našim partnerům ve flightu a všem zúčastněným kolegům, kteří s námi tento den strávili a rovněž děkujeme organizátorům turnaje za hladký průběh a navození skvělé atmosféry celého turnaje.

Budeme se těšit na další společná setkání a spolupráci.

Česká distribuční a.s.

11. září 2014, Golf Park Slapy sv. Jan

Naše společnost se zúčastnila další profesionálně zorganizované a vydařené akce, kde jsme měli

možnost setkat se s kolegy z retailu i mimo kancelář. Areál na Slapech navodil příjemnou atmosféru a

umožnil navázání nových kontaktů pro vzájemnou spolupráci.

V rámci bohatého doprovodného programu jsme na našem informačním stánku mohli s kolegy

projednat nejen možnosti vzájemné spolupráce v neadresné distribuci a adresném doručování pro co

nejlepší zacílení na jejich zákazníky, ale rovněž představit výhody naší unikátní letákové samoobsluhy,

která umožňuje plánování marketingových aktivit on-line. Tato novinka je přínosem především

pro malé a střední zadavatele, kterým umožňuje jednoduše a rychle naplánovat oblast k distribuci

letáků. Věříme, že pro kolegy z branže bylo i milým zpestřením obdržení námi zhotovených golfových

lékárniček a nabídnutí ochutnávky moravské slivovice, která v nadcházejících podzimních dnech

zaručeně zahřeje.

Společná hra ve flightu umožnila našim obchodním kolegům strávit příjemné dopoledne s dalšími

kolegy - hráči.

Celý den byl vítaným zpestřením obchodních aktivit. Akce nabídla další možnosti k rozvoji podnikání a

představení produktů a služeb předním zástupcům retail v České republice.

Rádi bychom poděkovali našim partnerům ve flightu a všem zúčastněným kolegům, kteří s námi

tento den strávili a rovněž děkujeme organizátorům turnaje za hladký průběh a navození skvělé

atmosféry celého turnaje.

Budeme se těšit na další společná setkání a spolupráci.

Česká distribuční a.s.