zelená linka 800 888 558

Distribuce vstřícnosti a porozumění

fno
„Předseda představenstva České distribuční Zdeněk Bědroň nás před osmi lety kontaktoval s tím, že by rád dětem zpříjemnil pobyt v nemocnici. Jeho návrh jsme samozřejmě uvítali a firma hned nakoupila hračky i různé vybavení pro oddělení. Od té doby jsme v pravidelném kontaktu, Česká distribuční naše malé pacienty obdarovává na Mikuláše, o Vánocích a u příležitosti Dne dětí,“ hovoří o velkorysosti sponzora Mgr. Angelika Remová, vrchní sestra oddělení dětské neurologie, jediného lůžkového zařízení v daném oboru na území Moravskoslezského kraje a blízkého okolí.

distribuce1
Akciová společnost Česká distribuční, která patří k největším firmám zabývajícím se adresnou a neadresnou distribucí, se už třiadvacet let specializuje na distribuci reklamních tiskovin různých formátů, od novin, časopisů, letáků až po reklamní vzorky. To, že se rozhodla distribuovat také vstřícnost a porozumění a že se do centra její pozornosti dostali malí pacienti Fakultní nemocnice Ostrava, se stalo přínosem nejen pro oddělení dětské neurologie, ale časem také pro celou kliniku dětského lékařství, v jejímž pavilonu oddělení sídlí. „Vždy se nejprve ptají, co potřebujeme, co by nám mohlo pomoci. A tak kromě dárků pro děti firma nakoupila oddělení i klinice baby senzory, lineární dávkovač, pulzní oxymetr, křesílka i televize a nábytkem a televizory vybavila i kojenecké oddělení,“ pokračuje Mgr. Remová a vzpomíná na poslední vydařenou mikulášskou nadílku, při níž byly v prosinci 2013 obdarovány všechny hospitalizované děti. „Ty, jimž to zdravotní stav dovolil, se sešly v tělocvičně, kde program zajistily studentky Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Nachystaly nejrůznější polotovary - napekly perníčky, které děti zdobily, připravily vánoční svícny a malí pacienti je pak dotvořili do konečné podoby, nachystaly i podklady pro tvorbu vánočních přání. Děti i rodiče byli programem, který vyvrcholil rozdáváním dárků od České distribuční, nadšeni. Mikuláš se pak samozřejmě vydal i za dětmi, které musely zůstat v postýlkách.“ Vrchní sestra oddělení dětské neurologie upozorňuje i na fakt, že se firma nesoustřeďuje jen na podobné akce, ale že svou pozornost zaměřuje i na jedince či rodiny, které se ocitly ve svízelné životní situaci. „Před časem se na nás paní Karin Bědroňová obrátila s tím, že by společnost chtěla podpořit také chronicky nemocného malého pacienta ze sociálně slabé rodiny. Zprostředkovali jsme tedy kontakt s maminkou, jejíž těžce postižené dítě patří k našim pacientům. Paní ovdověla, stará se o dvě děti a její situace je velmi složitá. Pokud vím, zaplatila jim Česká distribuční pobyt v lázních, pomohla s nákupem potřebných pomůcek. Všichni si takového přístupu obrovsky vážíme, naše poděkování patří jak České distribuční, tak především manželům Bědroňovým. V tomto regionu takových lidí mnoho není!“

distribuce2
Karin Bědroňová, specialistka provozu České distribuční, k tomu říká: „V době, kdy se naše společnost dostala do ekonomicky dobré kondice, jsme si řekli, proč se nepodělit a neudělat radost někomu dalšímu. V tom, že to budou děti, jsme měli jasno hned. A to, že to bude oddělení dětské neurologie ve fakultní nemocnici, byla zpočátku náhoda. Po prvním setkání s MUDr. Marií Kunčíkovou, primářkou tohoto oddělení, jsme však měli jasno. A pokud jde o definování konkrétních potřeb oddělení, je nám nápomocna Mgr. Angelika Remová, se kterou si osobně velmi rozumím a spolupráce s ní mi maximálně vyhovuje.“ Karin Bědroňová potvrzuje, že firma má sponzorských aktivit několik. Všechny se týkají dětí a všechny jsou realizovány přímo, tedy formou cíleně zaměřené pomoci. „Tím, že sponzorujeme zmíněné oddělení, jsme seznámeni s různými osudy dětí a jejich rodičů. Takže jsme se rozhodli naši pomoc rozšířit o konkrétní rodinu. Po konzultaci s vrchní sestrou oddělení jsme si vybrali ovdovělou maminku, která sama vychovává dvě dcery, z nichž jedna trpí tuberózní sklerózou provázenou epilepsií a její léčba je jak časově, tak finančně velmi náročná. Oběma holčičkám a mamince se snažíme ulehčit tíživou situaci.“