zelená linka 800 888 558

SEMINÁŘ O METODÁCH MĚŘENÍ KVALITY DISTRIBUCE

grafDočkají se letáky vlastního měřicího panelu?
Zadavatelé i distributoři neadresné inzerce diskutovali nad měřením kvality a zásahu. Asociace poštovních služeb se rozhodla vyvinout novou metodu měření kvality distribuce reklamních zásilek a letáků, podobnou měření čtenosti tisku či sledovanosti televizních pořadů. Ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze proto uspořádala odborný seminář, na kterém byli zadavatelé neadresné distribuce seznámeni s problematikou používaných metod a nástinem možného řešení do budoucna. Semináře se kromě zadavatelů jako Electro World, Kika, Lidl, Penny Market, Sconto zúčastnili i zástupci dvou distributorů neadresných zásilek - České distribuční a Mediaservisu.

Nové postupy měření
Dnes používané metody kontroly mají nízkou vypovídací hodnotu kvůli poddimenzovanému výběru kontrolních vzorků. Kontrola nyní běžně probíhá na vzorku zhruba stovky respondentů, přesnost výsledku takového měření se tak pohybuje v rozmezí plus minus 8 %. Podle statistiků z VŠE Libora Svobody a Petra Mazoucha je třeba měření provést na vzorku nejméně tisíce respondentů.


Ideální bude panel
Z několika variant řešení vychází jako vhodná metoda tzv. panelového měření. Podle následné diskuse by novou metodiku měření kvality ocenili distributoři i klienti. Zatímco v současnosti se kontroly kvality neadresné distribuce používají zejména k uplatnění sankcí vůči distributorovi, zadavatelé se v diskusi shodli, že toto není jejich primární zájem.
Podle místopředsedy Asociace poštovních služeb Petra Angelise probíhají kontroly kvality distribuce souběžně jak ze strany klienta, tak dodavatelů a dochází tak ke značnému navyšování nákladů na obou stranách.