zelená linka 800 888 558

Co říkají statistiky roznesených letáků o kvalitě distribučních služeb?

Podle nedávných statistik rozeslali obchodníci během loňského roku více než 4 miliardy letáků, což je přibližně stejně jako v předchozích letech. Obchodní ředitelky České distribuční Míši Malčikovové jsme se zeptali, jestli to znamená stagnaci tohoto segmentu trhu a jakým směrem se neadresná distribuce vyvíjí.

Jak si vykládáte fakt, že počet roznesených letáků nevzrůstá?

Víme, že rozhodující není kvantita, ale kvalita. Mnoho plošně roznesených letáků, které se minou účinkem, nejsou tak žádoucí jako nižší objem, který se však dostane přesně do těch domácností, na které jsou podle inzerované nabídky cíleny. Takový postup přináší jak úsporu nákladů, tak větší efektivitu, která se projeví v nákupní reakci zákazníků. To je směr, kterým jdeme i my. Samozřejmě je pro nás směrodatná spokojenost zadavatelů mailingových kampaní a objem služeb, které objednávají. A ten nenaznačuje klesající trend.

Ekonomická krize se tedy na objemu neadresné distribuce nepodepsala?

Počty reklamních letáků se sice řídí zejména vývojem maloobchodního trhu, přesto pokles nebyl takový, jako by se vzhledem k ekonomické situaci dalo očekávat. Řetězce stále správně cítí potenciál v přímém oslovení zákazníka svými akčními nabídkami. Navíc se ukazuje, že v dobách finanční nejistoty se lidé ještě výrazněji řídí právě akčními a slevovými nabídkami. Proto obchodníci tohoto prostředku využívají ještě častěji. Supermarkety a diskontní řetězce ale nejsou jediné, které letákové akce využívají. Mezi velké zadavatele patří také hobbymarkety, obchody se spotřební elektronikou a sportovními potřebami. Roste také počet zadavatelů ze sektoru služeb, jako například banky, pojišťovny a nově také e-shopy, které letáky využívají.

Co ovlivňuje současné mailingové kampaně v oblasti neadresné distribuce?

Je to snaha o co nejrelevantnější cílení a přímé oslovení toho správného uživatele. Uplatňujeme pokročilé metody geomarketingu, jehož základem jsou stále přesnější a aktuálnější data, sofistikované digitální mapy s přesnou segmentací domácností. Zároveň se však vyvíjí know-how, které stojí za vyhodnocením těchto dat. Analýza musí být individuální podle potřeb zadavatele kampaně a jeho produktu.  Výsledkem je pak úspora nákladů a zvýšení reálného dopadu reklamního sdělení, které se přetaví v obchodní výsledky.