zelená linka 800 888 558

T I S K O V Á Z P R Á V A: 70 % obchodníků se shoduje, že vložené investice do reklamních letáků se jim rychle vracejí


Výzkum: reklamní letáky pomáhají obchodníkům získat nové klienty

(Praha 8. února 2012)Až 80 % českých obchodníků využívá reklamní letáky distribuované do poštovních schránek k získání nových zákazníků. Pro 40 % z nich to také představuje způsob, jak zvýšit své tržby. Podle obchodníků představují letáky pravidelně využívanou formu komunikace s domácnostmi, přičemž jimi nabízené slevy na nabízené zboží se nejčastěji pohybují mezi 20 až 30 %. Vyplývá to z výzkumu, který zrealizovala společnost Česká distribuční mezi svými klienty.

Výzkum ukázal, že letáky obchodníkům slouží především k získání nových zákazníků a zvýšení tržeb. Zároveň se 70 % dotázaných shodlo, že v objemu, v jakém letáky využívají, se jim vložené investice rychle vrátí. Pouze 5 % z nich říká, že se jim investice do některé jejich kampaně nevrátila.

„Z analýzy vyplynulo, že největší úspěch zaznamenávají letáky především v segmentu hraček, léků, potravin a nápojů. Například u léků byl největší úspěch konkrétně zaznamenán při propagaci ibuprofenu,“ řekl Michala Malčikovová, obchodní ředitelka ze společnosti Česká distribuční.

Největší odezvu letákových akcí firmy zaznamenávají v Jihočeském, Jihomoravském a ve Středočeském kraji. Až 89 % obchodníků dává přednost regionálním kampaním, které dokážou mnohem lépe zacílit na konečného spotřebitele.

„Obchodníci si uvědomují, že letákové akce je zapotřebí přizpůsobit zákazníkům v jednotlivých regionech a jejich konkrétním specifikům. Zákazníci v různých regionech žádají jiné zboží, jsou jinak sensitivní na cenu, nebo kvalitu a je nutné vnímat i lokální, neboli místí, konkurenci. To výrazně zvyšuje efekt letákových kampaní,“ dodala Malčikovová.

Z odpovědí obchodníků vyplynulo, že při výběru zboží do letáků hraje zásadní roli sezónnost a zájem zákazníků o konkrétní výrobek.