zelená linka 800 888 558

Víme, kde bydlí vaši zákazníci, říká Jan Senohrábek

To, zda vaši zákazníci bydlí v satelitním domku s bazénem, v bytě s regulovaným nájmem či v činžovním domě v centru velkoměsta, vám řekne Jan Senohrábek, manažer geomarketingu ve společnosti Česká distribuční. Tyto vědomosti si nesype z rukávu, ale díky nástrojům pro geomarketing to umí zjistit a zanalyzovat. Toho využívají firmy, které plánují rozšíření své sítě, zvýšit povědomí o svých produktech v domácnostech či získat nové zákazníky z určité oblasti.

 

Prozraďte nám, kdo má největší zájem o geomarketingovou analýzu svých zákazníků.

Jedná se o různé typy obchodních případů, které jsou určitým způsobem vázány na konkrétní území. Ideální případ je, pokud vstoupí na náš trh nová společnost a potřebuje oslovit cílovou skupinu, ale o daném trhu má málo informací. Nebo jiný příklad: Představte si, že vlastníte obchod, do kterého dojíždějí zákazníci a vy jich potřebujete získat z té dojezdové vzdálenosti co možná nejvíce, ale nevíte, kde se přesně nacházejí a kolik jich je. A zda se vůbec vyplatí je oslovovat pomocí reklamy.

 

Z jakých oblastí mají klienti o nástroje geomarketingu zájem?

Odpověď je jednoduchá. Je to každý, jehož nabídka je zaměřena na specifickou skupinu. Prodejci hraček chtějí oslovit rodiny s dětmi, nebo prodejci sportovních potřeb či potřeb pro adrenalinové sporty se snaží oslovit mladé lidi s vyššími příjmy. Ale nejedná se jen o oblast maloobchodu, jsou to i zásilkové společnosti, bankovní domy a další. Všem těmto klientům geomarketing umožňuje zjistit, v jakých oblastech žijí jejich zákazníci – tedy na jakých adresách a v jakých čtvrtích.

Jak mohou s těmito informaci pak nakládat?

Mohou je tak oslovit např. prostřednictvím selektivní neadresné distribuce letáků. Teď tedy mluvím jen o základním geomarketingu.

Zmiňujete letáky. Řada lidí se však domnívá, že rozdávání letáků funguje tak, že se doručují do schránek bez jakékoli koncepce. Je to opravdu tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát?

Asi vás zklamu, ale opravdu to tak nefunguje. Za správným cílením letákové kampaně stojí velký kus práce. Musíte totiž nejdříve správně určit spádové oblasti, ve kterých žije požadovaná cílová skupina. A to už jsme opět zpátky u geomarketingu. K tomu, abychom spádové oblasti správně určily, využíváme mapovou sadu pro geomarketing.

 

Jak taková sada funguje?

Celou Českou republiku máme rozdělenou do okrsků. Konkrétně jich je téměř 15 000. Do každého okrsku spadá v průměru 288 domácností. To je přesně určená jednotka, na kterou lze velmi efektně zacílit. Každému klientovi jsme pak schopni určit okrsky, kde žije jeho cílová skupina. V praxi to znamená, že nebudeme seniorům roznášet letáky se sportovními či školními potřebami.

 

Přináší geomarketing vašim klientům ještě jiné výhody kromě již zmiňovaného cílení?

Určitě. Důležitý aspekt vidím v přesném vytyčení doručovacích okrsků. Tím, že jsme schopni spolehlivě spočítat a určit kolik okrsků je pro danou letákovou kampaň relevantních, šetříme klientovi náklady jak na tisk, tak i na distribuci. Díky našim přesným záznamům můžeme i přesně určit, kolik lidí odmítá reklamu ve svých schránkách. Jedná se v podstatě o velmi promyšlenou strategii, díky které zaplatí jen to, co je opravdu nutné.

 

Řekněte nám, jaké konkrétní segmentace jste schopni rozklíčovat?

Jsme například schopni celkem přesně určit, kde žijí sociálně slabé rodiny, rodiny v  paneláku, z okresního města či domácnosti v nových rodinných domech postavených po roce 2005 a podobně. Kromě souhrnných socioekonomických skupin, umíme roztřídit domácnosti také podle individuálních charakteristik jako je, věk, vzdělání, rodinný stav, ale také např. podle typu bydlení, apod. To jsou všechno ukazatelé, které pomáhají správně určit, kam se letáky budou rozesílat.

 

Kromě neadresné distribuce, existuje ještě nějaká oblast, kde se nástroje geomarketingu dají dobře uplatnit?

I když se zabýváme hlavně doručováním zásilek, častokrát vyhodnocujeme informace, které klient používá pro své interní účely, bez návaznosti na jakoukoliv reklamní kampaň. Ale zpět k doručování. I v adresném doručování lze geomarketing uplatnit. Jsme schopni změřit přesný dojezdový čas potřebný na distribuci, optimalizovat trasy, určit kolik a kde bude potřeba doručovatelů. Toto všechno opět klientovi nesmírně ušetří náklady.