zelená linka 800 888 558

Neadresná distribuce roznosem letáků nekončí

„Česká distribuční uskuteční každý týden více než sto kontrol kvality distribuce,“ říká ředitelka provozu Ing. Hana Baumgartnerová

Kvalita distribuce je klíčovým parametrem neadresného doručování zásilek. Jak ji v každodenní praxi zajišťuje největší český distributor neadresných zásilek, společnost Česká distribuční, jsme se zeptali ředitelky provozu Ing. Hany Baumgartnerové. V péči o kvalitu se podle ní největší pozornost soustředí především na finální článek celého řetězce, kterým jsou distributoři.


Na co se v práci s distributory zejména soustředíte?

V první řadě dbáme na pravidelné proškolování – každý jednotlivě zjištěný problém je zpětně řešen nejen s příslušným pracovníkem, ale v rámci školení s celou distribuční sítí. Z jednotlivých chyb se tak mohou poučit všichni. Pro distributory vydáváme manuály správného doručování, zasíláme jim pravidelné newslettery s novinkami a samozřejmě pravidelně kontrolujeme jejich práci.


Jak tyto kontroly probíhají?

Používáme systém několikastupňových kontrol. Základní kontrolu zajišťuje zodpovědný pracovník v daném regionu, následně kvalitu roznosu kontroluje oblastní vedoucí a manažer distribuční sítě. Používáme i další kontrolní mechanismy, jako je třeba panel domácností, telefonické kontroly, případné agentury. Výsledky všech kontrol okamžitě vyhodnocujeme a řešíme nápravu případných pochybení.


Jsou v kontrolách distribuce zainteresováni také vaši klienti?

Každý týden realizujeme přes stovku společných kontrol přímo se zástupci jednotlivých klientů. Pomocí našeho systému CEDI a jeho klientského modulu může klient kontroly plánovat, má detailní přehled o již zkontrolovaných lokalitách a výsledcích, provedené kontroly se zobrazují na mapách. Nejtransparentnější formu kontroly pak přináší možnost klienta přímo vybrat lokality ke kontrole, kde proběhne. Klienti to velmi oceňují, mohou se sami přesvědčit, že se jejich materiály k adresátům v pořádku dostaly.