zelená linka 800 888 558

Česká distribuční se zapojila do charitativního projektu Cesty k lidem

Dne 21. července 2011 odstartovalo Konto BARIÉRY ve spolupráci se společností Globus ČR charitativní projekt s názvem Cesty k lidem. Česká distribuční jako dodavatel poštovních služeb pro společnost Globus ČR se stala také součástí tohoto projektu.

Konto BARIÉRY ve spolupráci se společností Globus ČR odstartovalo charitativní projekt pro zdravotně handicapované – Cesty k lidem. Díky tomu může i široká veřejnost pomoci zdravotně postiženým.

Patronkou tohoto projektu se stala Lucie Bílá. Cílem této akce je do konce roku získat dostatek finančních prostředků na zakoupení 15 velkoprostorových vozů, které umožní přepravu postižených.

Lidé mohou pomoci také tím, že navštíví hypermarket Globus a zakoupí si produkty označené logem Cesty k lidem.  Cíl projektu je stanoven vysoko – 15 aut za 15 týdnů, ale i my věříme, že se to podaří.