zelená linka 800 888 558

Letní marketingový test

Česká distribuční, vedoucí společnost na trhu neadresné distribuce reklamních zásilek, pro vás připravila následující marketingový test. Vyzkoušejte ho a ověřte si své znalosti v oblasti reklamních letáků, které patří mezi nejsilnější média marketingové komunikace.

1.    Kolik peněz proudí ročně v České republice do letákové reklamy?

a) cca 2 miliardy Kč

b) cca 6 miliard Kč

c) cca 4 miliardy Kč

2.    Kolik letáků roznesla v roce 2010 společnost Česká distribuční, jednička na trhu neadresné distribuce?

a) téměř 10 milionů

b) zhruba 100 milionů

c) více než miliardu

3.    Dokážete odhadnout, kolik procent spotřebitelů se při nakupování rozhoduje podle letáků?

a) 10 %

b) 15%

c) 30%

4.    Který obchodní segment nejvíce využívá komunikaci formou letákových kampaní?

a) hypermarkety, supermarkety

b) elektro

c) drogerie

5.    Jak se jmenuje nadstavbová služba roznosu letáků, která dokáže zmapovat, kde se vaši stávající i potencionální klienti nacházejí a jak se chovají z pohledu sociodemografického, ekonomického a územního?

a) Eventmarketing

b) Geomarketing

c) On-line marketing

6.    Kolik aktivních klientů v současnosti distribuuje své letáky prostřednictvím České distribuční?

a) 304 klientů

b) 204 klientů

c) 104 klientů

7.    Ke kolika procentům spotřebitelů se letáky vůbec nedostanou?

a) více než 10 %

b) téměř 6 %

c) pouze 2 %

8.    Co spotřebitelé vnímají jako hlavní výhodu letákové kampaně?

a) přeplněnou schránku

b) získání slevy na produkty

c) informace o kompletním sortimentu

9.    Kvalita distribuce letákových kampaní se ověřuje prostřednictvím pravidelných kontrol prováděných distributorem ve spolupráci s klientem. Víte, kolik takových kontrol provedla Česká distribuční v 1. pololetí roku 2011?

a) 2997

b) 2315

c) 280

10.  Tušíte, kolik času potřebuje expert na origami na to, aby z reklamního letáku vytvořil tradiční skládanku, japonského jeřába Orizuru?

a) 55 s

b) 44 s

c) 33 s


Správné odpovědi:

1. b – Díky ročnímu objemu 6 miliard Kč jsou letáky jedním z nejsilnějších reklamních médií.

2. c – Miliarda roznesených letáků pro zajímavost představuje 20.000 tun tiskovin.

3. c – Jak vyplývá z průzkumu, podle letáků nakupuje 30 % spotřebitelů, dalších 46 % si je prohlíží – a je jimi tedy rovněž ovlivněno.

4. a – Letákové kampaně se nejvíce uplatňují právě i v segmentech, jako je hypermarket, supermarket

5. b – Díky geomarketingu získáte například informace o spádovosti prodejen nebo poboček, analýzy efektivity promo akcí či podrobnější informace o profilu typického zákazníka.

6. a – Počet aktivních klientů České distribuční průběžně narůstá a v prvním pololetí letošního roku dosáhl 304.

7. c – V průzkumu uvedly pouze 2 % spotřebitelů, že se u nich letáky nedistribuují. Reklamní letáky tak nabízejí téměř 100% pokrytí populace!

8. b – Reklamní letáky jsou jediné médium, které nabízí cenovou výhodu jako standardní součást svého obsahu. To je i důvodem jejich velké sledovanosti mezi spotřebiteli.

9. a – Za 1. pololetí tohoto roku proběhlo 2997 kontrol distribuce, tedy 111 každý týden.

10. c – Holandský specialista na origami Marten Brouwer v roce 2010 poskládal 100 papírových jeřábů za 54 minut a 30 vteřin. Jednoho tedy sestaví za necelých 33 sekund. Většinu spotřebitelů ovšem na reklamních letácích opravdu zajímá jejich obsah :-)