zelená linka 800 888 558

Adopce na dálku


Přes 115 miliónů dětí na celém světě nemá stále přístup ani k základnímu vzdělání. Program Adopce na dálku® pomáhá právě těmto dětem a během 17 – ti let existence, umožnilo vzdělávat se přes 25 tisícům dětí.

Česká distribuční již 2 roky podporuje dva chlapce z Ugandy, 10 – letého Vincenta Opidio a Denise Okeny. Touto adopcí na dálku jsme dětem umožnili získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí.

Nyní jsme obdrželi vysvědčení obou dětí a podle výsledků se dětem ve škole velmi daří. Jsme rádi, že je touto formou můžeme podporovat a dopřát vzdělání, které je v dnešní době neocenitelné.

Oběma chlapcům gratulujeme k výborným výsledkům a přejeme hodně štěstí v životě i studiu.