zelená linka 800 888 558

Česká distribuční získala ISO

Společnost Česká distribuční získala ISO 9001. Získání tohoto certifikátu předcházela celá řada příprav a procesů, které byly zdárně dokončeny. Vedení společnosti rozhodlo zavést systém managementu kvality a využívat jej jako nástroj řízení. Stěžejním důvodem pro toto rozhodnutí je nutnost zajistit další rozvoj, konkurenceschopnost a zabezpečení důvěry u zákazníků.Společnosti ve své působnosti zabezpečuje stanovení politiky a cílů kvality, pomáhá koordinovat strukturu a zdroje společnosti, dbá na udržování současné výkonnosti a realizuje proces neustálého zlepšování.