zelená linka 800 888 558

Upozornění

Vážení zákazníci,
rádi bychom vás upozornili, že vzhledem k nepříznivému počasí v posledních několika dnech, může nárazově docházet k nedodržení termínů distribuce letáků. Aktuálně se tyto problémy vyskytovaly v některých částech Prahy a také ve všech obcích, které se nacházejí u cest 3. třídy, včetně horských oblastí.
Tato situace nám částečně zhoršila podmínky pro řádný a včasný roznos a to o 1 den. Jednalo se o poslední dvě distribuční vlny středa a čtvrtek 1. - 2. 12. a sobota a neděle 3. - 4. 12. 2010.
S ohledem na předpověď počasí a hlášenou ledovku se může situace opakovat, za což se předem velmi omlouváme. O případném zpoždění vás budeme operativně informovat.

Děkujeme za pochopení,
Česká distribuční a.s.