zelená linka 800 888 558

Česká distribuční pro Olomoucký kraj

Měsíčník „Olomoucký kraj" roznáší Česká distribuční pro domácnosti, ale také obecní úřady v olomouckém regionu v nákladu 270 tisíc.