ceska distribucni2

                                                                     zelená linka 800 888 558

Česká distribuční a.s., společnost se sídlem na adrese Na Rovince 879, 720 00 Ostrava – Hrabová, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2648, IČ 26791692 (dále jen Česká distribuční), věnuje maximální pozornost zabezpečení vašich osobních údajů. Řídíme se platnými zákony České republiky a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Se Zásadami zpracování osobních údajů se můžete seznámit zde.

Správce vašich osobních údajů je společnost Česká distribuční a.s., která od Vás osobní údaje získala v rámci vašeho zájmu o získání pracovního místa u správce. Dochází ke zpracování nezbytně nutných osobních údajů (jméno a příjmení, titul, dosažené vzdělání, předchozí praxe včetně její délky, datum narození, místo trvalého pobytu, telefonní číslo a e-mail) za účelem provedení výběrového řízení na uvolněnou pracovní pozici.

U správce můžete uplatnit své právo na přístup k osobním údajům stejně jako i další práva. Bližší informace o vašich právech se dočtete v Zásadách zpracování osobních údajů.

Pro zobrazení detailu valné hromady se musíte přihlásit.